ساختار كنكور هنر                                                         نوشته‌ي حسن نساري

 

« كنكور هنر » چيست؟ چه تفاوتي با گروه‌ رياضي، تجربي و انساني دارد؟ منابع آن كدامست؟ رشته‌هاي آن چيست؟ ضرايب دروس آن چيست؟ و پاسخ هر سؤالي در مورد «ساختار كنكور هنر» را مي‌توانيد در اين صفحه پيدا كنيد.

 

 

دروس عمومي كنكور هنر

 

دقيقاً همان دروس عمومي كنكور رياضي و تجربي است. با همان منابع درسي و غير درسي و با همان ضرايب كه مي‌توانيد  ضرايب را در اين صفحه ببينيد. حتي اگر داوطلبي در رشته‌ي انساني تحصيل كرده باشد، براي كنكور هنر بايد عمومي هنر را بخواند كه همان عمومي رياضي و تجربي است.

 

ضرايب درس‌هاي گروه هنر

بر مبناي دفترچه‌ي كنكور

 
ادبيات معارف اسلامي عربي زبان
4 3 2 2

 

دروس اختصاصي كنكور هنر

 

رشته‌ي هنر، يكي از گروه‌هاي آزمايشي در كنكور سراسري است كه داوطلبان ساير رشته‌ها (انساني، رياضي و تجربي) نيز مي‌توانند به عنوان «رشته‌ي دوم» در آن شركت كنند. دروس عمومي كنكور هنر مانند ساير رشته‌ها در گروه پيش‌دانشگاهي است. در مورد دروس اختصاصي، سازمان سنجش از چهار سال قبل تعداد بيست كتاب درسي را به عنوان منابع كنكور هنر معرفي كرده است كه منبع مطالعاتي شما داوطلبان نيز بايد بر مبناي همان كتاب‌ها ‌باشد.

 

كنكور هنر شامل 7 درس است كه آن‌ها را به 2 گروه تقسيم كرده‌ايم:

1ـ دروس داراي كتاب درسي در مقطع پيش‌دانشگاهي هنر كه پيشروي آن‌ها هماهنگ با تدريس مدارس است.

2ـ دروس فاقد كتاب در مقطع پيش‌دانشگاهي هنر كه در مجموعه‌ي كتاب‌هاي «پايه» هستند.

 

الف) گروه اول: (دروس داراي كتاب درسي در مقطع پيش‌دانشگاهي)

1ـ درك عمومي هنر: اين درس داراي بيش از 15 كتاب درسي، در مقطع پايه و پيش‌دانشگاهي 1 و 2 هنر است. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري 30 تست و در دانشگاه آزاد در سال گذشته كه 20 تست و  گاها 15 تست است!

 

2ـ خلاقيت تصويري و تجسمي: اين درس نيز همانند درك عمومي هنر، داراي بيش از 15 كتاب درسي، در مقطع پايه و پيش‌دانشگاهي 1 و 2 هنر است كه البته اين دو درس، در بسياري از عناوين كتاب‌ها مشترك هستند؛ به عبارتي ديگر، نوع سؤالات طرح شده از اين كتاب‌ها، اين دو درس را در منابع مجزا مي‌كند. تعداد سؤالات اين درس در  كنكور سراسري، 20 تست و در دانشگاه آزاد 10 تست است. ( كه البته با درس ترسيم فني يك مجموعه‌ي 15 تستي را تشكيل مي‌دهد!!!!)

 

3ـ خلاقيت نمايشي: براي اين درس، يك كتاب مشخص در مقطع پيش‌دانشگاهي هنر وجود دارد. ديگر مباحث مهم اين درس، در كتب منابع آزاد پراكنده است كه در كتاب سبز كانون فرهنگي آموزش، به‌طور يك‌جا جمع‌آوري شده است. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري 20 تست و در دانشگاه آزاد 15 تست است.

 

ب) گروه دوم: (دروس فاقد كتاب درسي در مقطع پيش‌دانشگاهي هنر)

1ـ درك عمومي رياضي و فيزيك: منابع اين درس در سه سال پايه، شامل مباحثي از كتاب‌هاي رياضي 1 و 2، فيزيك 1 و 2 و 3 و هندسه‌ي 1 و 2 در گروه نظري است. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري 30 تست و در دانشگاه آزاد 20 تست است.

 

2ـ ترسيم فني: اين درس داراي 2 كتاب در رشته‌هاي گرافيك و معماري (دوم و سوم هنرستان) است. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري، 20 تست و در دانشگاه آزاد 5 تست است.( كه البته با درس خلاقيت تصويري و تجسمي يك مجموعه‌ي 15 تستي را تشكيل مي‌دهد!!!!)

 

3ـ خلاقيت موسيقي: هيچ منبع درسي براي اين درس در كنكور هنر وجود ندارد، اما سازمان سنجش، خود، كتابي غيردرسي را به عنوان منبع مشخص كرده است كه منبع اصلي مطالعاتي شما داوطلبان نيز بايد در ابتدا همان كتاب باشد. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري، 20 تست و در دانشگاه آزاد  15 تست است.

 

4ـ خواص مواد: براي اين درس، يك كتاب مشخص در سال دوم معماري هنرستان وجود دارد.

ديگر مباحث مهم اين درس به طور پراكنده در كتب ساير رشته‌هاي هنرستان موجود است كه در كتاب سبز كانون فرهنگي آموزش، به طور يك‌جا جمع‌آوري شده است. تعداد سؤالات اين درس در كنكور سراسري، 20 تست و در دانشگاه آزاد  15 تست است.

در ادامه، ليست منابع اعلام شده‌ي سازمان سنجش و مهمترين منابع تكميلي و كمك درسي را مي‌توانيد ببينيد.

 

منابع اصلي كنكور هنر

 

براي ديدن منابع، اينجا را كليك كنيد.

 

 

معرفي رشته‌هاي هنر

 

براي آشنايي با تمامي رشته‌هاي گروه هنر، اينجا را كليك كنيد.

 

براي هر رشته، ضرايب دروس تخصصي متفاوت است. در ادامه به اين ضرايب اشاره مي‌كنيم.

 

ضرايب دروس كنكور هنر

 

ضرايب درس‌هاي گروه هنر

بر مبناي دفترچه‌ي كنكور

 

زير گروه 5

زير گروه 4

زير گروه 3

زير گروه 2

زير گروه 1

نام درس

4 4 4 4 4 ادبيات
3 3 3 3 3 معارف اسلامي
2 2 2 2 2 عربي
2 2 2 2 2 زبان
3 3 3 3 4 درك عمومي هنر
1 1 1 3 1 درك عمومي رياضي و فيزيك
1 1 2 2 1 ترسيم فني
1 2 2 4 4 خلاقيت تصويري و تجسمي
1 4 1 1 1 خلاقيت نمايشي
4 1 1 1 1 خلاقيت موسيقي
1 1 1 1 1 خواص مواد

 

 

مجموعه رشتههايي كه دروس امتحاني آنها داراي ضرايب يكسان ميباشند

زيرگروههاي آزمايشي

ارتباط تصويري (دوگرايش)، عكاسي ، نقاشي ( دوگرايش)، معلم فني گرافيك ،طراحي پارچه و لباس (سه گرايش)، كارشناسي فرش ، مجسمهسازي ، معلم فني تكنولوژي و طراحي دوخت، كارداني هنرهاي تجسمي ، كارداني هنرهاي سنتي ، صنايع دستي، هنرهاي تجسمي

زير گروه 1

مرمت و احياء بناهاي تاريخي، طراحي صنعتي ، كارداني علمي كاربردي صنايع چاپ، اطلاعات، ضد اطلاعات، علوم پايه انتظامي، مديريت فرهنگي هنري

زير گروه 2

مرمت آثار تاريخي ، موزه داري ، كارداني موزه داري ، كارداني راهنماي موزه ها و بناهاي تاريخي، كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي ، كارداني باستان شناسي،كارداني مردم شناسي، طراحي و چاپ پارچه ،كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

زير گروه 3

سينما (چهار گرايش)، نمايش ( پنج گرايش)، كارشناسي توليد سيما ، كارداني هنرهاي نمايشي

زير گروه 4

نوازندگي ساز ايراني و نوازندگي ساز جهاني ( موسيقي)

زير گروه 5

 

                                                              رشته‌هاي نيمه متمركز   

 

در باب آزمون رشته‌هاي نيمه متمركز گروه هنر، كه تقريبا تمامي رشته‌هاي اصلي را در بر مي‌گيرد، متن رسمي شوراي انقلاب فرهنگي را عينا براي شما قرار داديم كه به سخنان بي‌پايه‌ي برخي صاحبنظران كنكور هنر در اين مهم دل نبنديد!

حسن نساري

 

 

متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

    بازنگري در گزينش عملي رشته هاي هنر

    مصوب چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 29/03/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شورايعالى انقلاب فرهنگى در جلسه 479 مورخ 80/03/29 پيرو مصوبه جلسه 350مورخ 72/02/19 و بنا به پيشنهاد شوراى هنر (نامه شماره 392/80دش‏ه\' مورخ 80/01/29) بازنگرى در گزينش عملى رشته‏‌هاى هنر را بدين شرح تصويب كرد:

1- لازم است داوطلبان هر رشته، پنج برابر ظرفيت به دانشگاه يا مركز آموزش عالى معرفى شوند تا پس از انجام مراحل گزينش عملى در دانشگاهها، قبول شدگان نهايى از سوى دانشگاهها و مراكز آموزش عالى معرفى شوند.

2- در كليه تصميمات، جذب استعدادهاى درخشان و فارغ التحصيلان هنرستانها از اولويت ويژه برخوردار بشوند.

3- تركيب اعضاى كميته كنكور هنر:

            1- رييس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رييس كميته

            2- نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناورى
           
            3- نماينده فرهنگستان هنر

            4- نماينده شوراى هنر

            5- نماينده شوراى عالى برنامه‌‏ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى

            6- نماينده وزير آموزش و پرورش

            7- نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى

            8- دو نفر از كارشناسان سازمان سنجش آموزش كشور به انتخاب رئيس آن سازمان

4- دستورالعمل اجرايى اين مصوبه توسط كميته كنكور هنر تهيه و به تصويب شوراى هنر مي‌‏رسد.

 

 

 

Designed By   Hasan_Nesari@Yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                               Web design, Graphic design, Industrial design, and Interior design